WIJ ADVISEREN OVER DE VOLGENDE ONDERWERPEN: 


 Hoe een bouwaanvraag indienen, die snel goedgekeurd wordt

 Uitvoerbaarheid van het project, in overeenstemming met regelgeving:

a) bouwbesluit

b) bestemmingsplan

           c) criteria welstandscommissie
  

Hoe een zinvolle verbouwing plannen

 Diagnostiek: onderzoek van de toestand van het gebouw

a) stabiliteit van constructies

b) duurzaamheid van de bouwelementen

c)  het maken van een lijst van bouwdelen  die vervangen, 

      verstevigd  of gerestaureerd moeten worden, met specificaties

      van de wijze van uitvoering

 

Hoe een functionerend ontwerp ontwikkelen

 Project:

a) organisatie van de binnenruimten

b) keuze van materialen

c) begroting van de bouwkosten

d) voldoende detaillering


investeren_in_italie