KOPEN EN VERBOUWEN IN ITAL¤E


Uitvoerbaarheid van het project

Toelichting van mogelijkheden en beperkingen bij investeren en verbouwen, in verband met budget, lokale bestemmingsplannen, welstandscriteria en het  lokale bouwbesluit 

Onderzoek van mogelijke heffingen, belastingkortingen en financieringsmogelijkheden van overheidswege

Inkoop

Het regelen en begeleiden van besprekingen met notarissen, banken, verkopers, bouwingenieurs, ambtenaren

Het vertalen en controleren van opdrachten, contracten, onderhandse oovereenkomsten, facturen, aanschrijvingen etc.

Project

Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitieve ontwerp, bouwdetails

Bouwvergunning

Bestek met vertaling

Bouwprijs en opstellen van contracten

Bouw

Bouwtoezicht

Goedkeuring